Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
 • Đầu ghi hình 8 kênh J-TECH JT-208D.
 • Công nghệ Nhật Bản.
 • Bảo hành 24 tháng
Giá: Liên hệ
 • Đầu ghi hình IP 32 kênh J-TECH JT-HD1132C
 • Công nghệ Nhật Bản.
 • Bảo hành 24 tháng
 • Đầu ghi hình IP 32 kênh J-TECH JT-HD1132C.
 • Công nghệ Nhật Bản.
 • Bảo hành 24 tháng
Giá: Liên hệ
 • Đầu ghi hình IP 32 kênh J-TECH JT-HD1132C.
 • Công nghệ Nhật Bản.
 • Bảo hành 24 tháng