• Độ phân giải video: 3.0MP, chuẩn nén H.264/JPEG.
 • Hỗ trợ giảm nhiễu 3D, làm cho hình ảnh rõ và nét hơn.
 • Hãng sản xuất: Jovision
 • Bảo hành 1 năm.
 • Độ phân giải video: 1.3MP, chuẩn nén H.264/JPEG.
 • Giải điện áp làm việc rộng 9-21V.
 • Hãng sản xuất: Jovision
 • Độ phân giải video: 3.0MP, chuẩn nén H.264/JPEG.
 • Công nghệ Cloudsee, Plug and Play (cắm làm chạy).
 • Hỗ trợ JNVR, Cloudsee, Webcc, CMS, và Cloundsee điện thoại.
 • Hãng sản xuất: Jovision
 • Bảo hành 1 năm.